Podcast en projecten

Lees hier meer over projecten die zijn ontstaan of waar ik aan bijdraag of bijgedragen heb op basis van eerdere gesprekken uit individuele en team coaching trajecten.

Individuele en team coaching

Heerlijk om af en toe een ongeremd gesprek met iemand te kunnen voeren, zonder rekening te hoeven houden met belangen, behalve met die van jezelf. Dit is wat ik met mijn coaching traject voor jou doe.

Mede-oprichter ‘Met elkaar goed onderwijs’ (maart 2023)

Samen met Harry te Riele en Nick Zuiddam zoeken we naar manieren om de afstand tussen strategische denkers en beroepsbeoefenaars in het onderwijs te verkleinen. Om zo echt samen tot onderwijsvernieuwing te komen. We beschikken over speciale software om op een grotere schaal dialoog te kunnen voeren. Kijk verder op www.metelkaargoedonderwijs.nl

Procesconsultant in opdracht van Ministerie van Onderwijs ( nov 2021- mei 2022 )

Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunde ik basisscholen op Bonaire bij het schrijven van hun Nationaal Programma Onderwijs programma’s. Ook verzamelde ik relevante informatie voor de derde onderwijsagenda.

Coach/Begeleider ‘Vakmensschap’ (Apr 2020 – Oct 2022) in opdracht van Wendy Koopmans

Concept en creatie van een training om onderwijsprofessionals te coachen in hun persoonlijk leiderschap voor Wendy Koopmans http://www.mede.nu/

Ontwikkelaar concept begeleiding scholen in opdracht van Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) (Oct 2019 – Sep 2021)

Ontwikkelaar van de stichting TOO die staat voor de invoering van ontwikkelingsgericht onderwijs.

Kijk verder op www.taskforceoo.nl. Luister de podcast of lees het artikel.

Medeauteur van het boek ‘Onderwijs na Covid-19’.

Klik op de link en lees meer over mijn eerdere bijdrage aan de Taskforce Ontwikkelingsgericht onderwijs. https://www.onderwijscommunity.nl/2020/11/ontwikkelingsgericht-onderwijs/

Beluister hier de podcast over ontwikkelingsgericht onderwijs met:Meesterwerk podcast met Jan Jaap Hubeek

Procesbegeleider kennisagenda leerschool Rotterdam-Zuid in opdracht scholen PCBO/ BOOR/RVKO

Een aantal schoolbesturen, onderwijsopleidingen en andere partijen zochten naar een manier om het onderwijs te verbeteren en vernieuwen. Daarvoor waren kantelingen in denken en nieuwe innovatieve manieren van samenwerken nodig. Als coach en procesbegeleider heb ik hier aan bijgedragen. Op dit moment staat taalonderwijs op de kennisagenda. In professionele leergemeenschappen pakken we taalgerelateerde vraagstukken aan, koppelen deze aan wetenschappelijke inzichten en testen we nieuwe inzichten in de school.

– Procesbegeleider Children’s Zone Meesterlab in opdracht van scholen PCBO/BOOR/RVKO/SIPOR

Om tot een goede invulling van leertijduitbreiding op een aantal scholen in Rotterdam-Zuid te komen, zorgde ik voor afstemming van de belangen van schoolleiders, bestuurders en het Nationaal Programma op Zuid.

– Coach of coördinator (kies!) medewerkers ouderbetrokkenheid (2016-heden) in opdracht van bestuur PCBO

Coaching van het team medewerkers ouderbetrokkenheid leidde tot verbetering van de onderwijsondersteunende rollen en taken. Ook wordt zo de samenwerking tussen hen, schoolleiders, leerkrachten en maatschappelijke werkers gestimuleerd.

Luister hier de podcast over hoe je ouders kunt betrekken.

%d bloggers liken dit: