Geen categorie Category

Het efficiency denken overheerst in het onderwijs en dat legt druk op leerlingen, ouders en leraren.

Volgens (Schuurman Hess, 2023) heerst er in het onderwijs nog steeds het efficiency denken. Hij lanceerde een plan (‘Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen’) om kleine dorpsscholen her en der in Nederland open te houden onder de paraplu van een overkoepelend bestuur. Hij kreeg de Tweede Kamer mee. Zelfs het ministerie gaf toestemming voor dit experiment in Groningen. […]

Lees Meer

Wat zie jij buiten de onderwijssector veranderen waarop geanticipeerd moet worden?

Er is sprake van een waanzinnige #paradox in #onderwijssector. Enerzijds is er behoefte aan acties om te kunnen anticiperen op de #toekomst van het onderwijs en anderzijds is er behoefte aan acties om een toestand uit het #verleden te bereiken. Onderstaand artikel in FD doet stof opwaaien en volgens mij is dat normaal voor de onderwijstransitie waarin we zitten .Het vertrouwde onderwijssysteem […]

Lees Meer

Let’s start the educational fire

Wat is er veel veranderd in 30 jaar onderwijs. Teaching to the test is waar het om gaat tegenwoordig. Alle #toetsstof erdoor heen rammen, sturen op zo hoog mogelijke resultaten en weinig aandacht voor individuele leerprocessen en vragen van leerlingen .” Schreef ze mij.Ze begint er steeds meer van te balen. Ze is alleen nog maar bezig […]

Lees Meer

Lost deze oplossing het probleem op?

We hebben vanuit landelijk perspectief bekeken een serieus probleem.Er zijn in Nederland leerlingen die,ondanks het onderwijs dat ze genoten hebben, niet goed kunnen lezen en rekenen, te weinig kennis over democratie hebben en over te weinig digitale vaardigheden beschikken. Hoe dit probleem zich regionaal en lokaal manifesteert weet ik niet. Het probleem heeft volgens de […]

Lees Meer

De wet ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’ is niet gebaseerd op de veranderende vraag uit de samenleving, want die vraag kennen we niet.

De wet “meer ruimte voor nieuwe scholen”beoogt ,dat het aanbod van #scholen zich beter kan aanpassen aan de veranderende vraag vanuit de #samenleving. Uit de vele gesprekken die ik heb gevoerd met Prof. Ton Mooij en Prof.em. Dolf van de Berg( in memoriam) en praktijkervaring ben ik me ervan bewust geworden dat het fysiek realiseren van een nieuwe school iets […]

Lees Meer

Als je tijdens college eens echt in discussie kon, dan kwamen de studenten heus wel

Mijn bericht is een reactie op een artikel uit de Volkskrant van Joshua de Roos van 3 mei 2022: met de titel De massale afwezigheid van studenten in collegezalen, juist nu het weer kan, legt vooral het passieve en individuele karakter van het hoger onderwijs bloot. Joshua de Roos 3 mei 2022, 13:30. Ik merk […]

Lees Meer

Wat is het doel van onderwijs?

Wie heeft ervaren dat activiteiten in het onderwijs te veel gericht zijn op prestaties en te weinig op sociale vaardigheden en empathie? Deze vraag stelde ik op mijn LinkedIn pagina n.a.v. een podcast die ik luisterde. Die vraag kon rekenen op 67628 weergaven, 1097 reacties, 168 commentaren en 65 mensen die het deelden, zes dagen […]

Lees Meer

Het heruitvinden van werken in onderwijs

In the Great Reshuffle 2022 report beschrijft LinkedIn hoe we (gaan) werken, waar we (gaan) werken en waarom we (gaan) werken. Deze trends hebben gevolgen voor het leren en het ontwikkelen. Volgens LinkedIn zijn er drie veranderingen op gebied van arbeid, die ik vertaal naar onderwijs en beschrijf ook wat dit voor gevolgen heeft voor […]

Lees Meer

Evidence-informed & verleiding van hersenonderzoek

Denken mensen steeds minder snel objectief na over hetgeen ze horen of lezen? Laten ze zich verleiden en beïnvloeden door populaire mensen, die ingaan op onderzoeken, artikelen en boeken en delen waar zij in geloven? Complexe concepten worden versimpeld verpakt en verkocht, waarbij nuance en de context waarin het ontworpen is verloren kan gaan: ‘Doe […]

Lees Meer

Klassieke patronen

Of je het nu ziet of niet ziet, onderwijs is in transitie. Soms kom je patronen tegen waarvan je nu al weet, dat de gewenste ontwikkeling en voortuigang uit zal blijven. Sterkter nog, je weet dat het op lange termijn nevenschade op zal leveren. In het stuk van Jeroen Goes ontdekte ik een patroon. Een […]

Lees Meer