Geen categorie Category

Digitalisering en verandering in onderwijs

Onderwijs is in transitie. Of je het nu wil of niet, ziet of niet ziet, volgt of niet volgt; digitalisering verandert langzaam de organisatie, de inhoud van het onderwijs en de leraaropleidingen. Digitalisering heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt. In sommige opzichten heeft het het leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt het […]

Lees Meer

Hoe kun je succesvol bijdragen aan onderwijstransitie ?

Ik heb een context gecreëerd waarin ik, met verschillende mensen, bij kan dragen aan transities in het onderwijs. Zo kom ik in contact met mensen, die het leren en het ontwikkelen van kinderen, anders organiseren dan we als kind zelf gewend zijn. Dat is niet makkelijk. Het loskomen van patronen, overtuigingen en eeuwen oude tradities, […]

Lees Meer

Waardoor is het effectieve instructiemodel zo populair? Denkt men zelf nog na?

Pas geleden las ik een artikel van een leerkracht bij wie het de laatste jaren opviel, dat veel scholen bezig zijn met het invoeren van het expliciete directe instructie model, alsof het nieuw is. Hij vroeg zich of het een middel is of een doel. De meningen onder het bericht laten een eenduidig antwoord zien: […]

Lees Meer

Verbeter de wereld, verander je standpunten en handelen ernaar# Volger of een leider?

Aan de volgers van Poetin, Poetin heeft een plan. Jij volgt. Hij heeft een plan en jij laat hem jou inzetten om het uit te voeren. Je bent als het ware zijn slaaf. Waarschijnlijk begin je nu heel hard te lachen en verklaar je mij voor gek. Want hij heeft jou wat anders verteld. Jij […]

Lees Meer

Leer denken

Lange tijd liet ik mezelf voorzeggen en werd ik meegezogen om op een bepaalde manier te denken, te handelen. Ik was ervan overtuigd dat vooral anderen wisten wat goed voor mij was. Het begon met mijn ouders, de leraren , mijn werkgevers. Ze hadden het beste met me voor, daar twijfel ik geen seconde aan, […]

Lees Meer

Verbeter het onderwijs, verander je eigen standpunten en handel ernaar# toetsen.

Al geruime tijd wordt er veel geschreven en gesproken over het nut en de noodzaak van eindtoetsen en examens in het onderwijs. Voor- en tegenstanders van eindtoetsen en examens discussiëren hierover en proberen elkaar te overtuigen van hun waarheid. Harde feiten over de eindtoets worden blootgelegd. Onderbouwd met wetenschappelijk, empirisch onderzoek en ervaringen. Die discussie […]

Lees Meer

Verbeter het onderwijs, verander de overtuigingen van jezelf! #meertaligheid

Sommige meertalige kinderen scoren slecht op taaltoetsen, die in Nederland worden afgenomen. Slechte scores betekende voor mij als leraar en later als intern begeleider dat ik op zoek ging naar de oorzaak. Vanuit bezorgdheid over taalachterstanden en verantwoordelijkheid voor de betere leer-en taalontwikelprocessen van leerlingen. Omdat het mij ontbrak aan wetenschappelijke kennis over meertaligheid en […]

Lees Meer

Hoe organiseren we het leren?

Het onderwijs heeft groot onderhoud nodig. Daarover zijn we het allemaal eens. Verschillende mensen nemen initiatieven om de overheden en elkaar daarvan te overtuigen. Met manifesten, filmpjes, dialogen, blogjes, oproepen, boeken etc. We doen heel hard ons best om anderen te beïnvloeden en te overtuigen van ons denken over dat grote onderhoud. De voorstanders van […]

Lees Meer

Waarnemen is de belangrijkste cognitieve vaardigheid

 Waarnemen is de belangrijkste cognitieve vaardigheid. “ volgens Emiel van Doorn Het klopt! Kan ik je uit ervaring en kennis vertellen. Al het denken én leren begint met zintuiglijke waarnemen. Dit is de basis voor alle andere functies om te leren, denken en ontwikkelen. Door de jaren heen heb ik verschillende leermeesters in mijn kennisnetwerk verzameld. […]

Lees Meer

Zinvoller onderwijs

“Mam, ik heb een 4 voor economie !“ Ze is boos én teleurgesteld. Teleurgesteld in zichzelf en boos op de leraar. Ze had alle vragen goed, maar was zo geconcentreerd bezig met nadenken over het eigen denken, het ophalen van kennis en het nauwkeurig op schrijven, dat ze drie vragen met de hoogste puntentelling op […]

Lees Meer