Geen categorie Category

Valide toetsen zijn niet meer valide

Nu bloot is gelegd dat iedereen erover kan beschikken. Wanneer onderwijsprofessionals gebruik maken van valide toetsen dan vereist dat ook dat de betreffende speel-/leerstof bij elke leerling adequaat aan de orde is geweest en past bij het vaardigheidsniveau.Dat er voeldoende tijd voor begeleiding en inoefening is geweest.Dit is in de schoolpraktijk niet standaard het geval […]

Lees Meer

Transities vragen om wendbare organisaties

“Samen komen we verder dan alleen.” zeiden ze in 2019. In april 2019 heb ik op Rotterdam Zuid bij mogen dragen aan de start en de verdere ontwikkeling van een vorderend en stevig netwerk van schoolleiders verbonden aan verschillende schoolbesturen, die samen zoeken naar niet -voor- de -hand -liggende- oplossingen voor gedeelde complexe vraagstukken. De […]

Lees Meer

Vogelvrij binnen een vastgeroest onderwijssysteem: Deze 7 scholen doen het

Het is iets wat alle ouders en verzorgers voor hun kinderen willen: Goed onderwijs in een leerrijke school, zodat verschillende kinderen alle kansen van de wereld krijgen. Maar wat is goed onderwijs in een leerrijke school eigenlijk? En is een academische graad werkelijk het hoogst haalbare of doen we onze kinderen daar tekort mee? Kan […]

Lees Meer

In transitie doet de stem van de professional ertoe

PO-Raad luistert naar onderwijsprofessionals en partners bij ontwikkeling Strategische Agenda 05-11-2021Vereniging PO-Raad ‘Ik hoop dat we inclusiever onderwijs kunnen bieden met maatwerk voor ieder kind’ en ‘we kijken teveel naar het onderwijs als een geïsoleerd instituut’, voorbeelden van reacties tijdens de luistersessie in Amsterdam. De PO-Raad organiseerde deze sessie om te leren van de expertise […]

Lees Meer

Dat concurrerende denken waarbij iedereen op het hoogste niveau moet uitstromen, is absoluut geen realistische kijk op de wereld” 3 nov 2021 Nederland is een meritocratie, zo klinkt het; een maatschappij waarin mensen hun sociale status bereiken dankzij hun eigen inzet en verdiensten. En wie zijn/haar kansen niet pakt, wie de boot mist en ‘lager […]

Lees Meer

Waarom wordt het woord transitie niet geadopteerd in onderwijs?

Onderwijs is het fundament van de toekomst van onze kinderen, onze kenniseconomie en onze samenleving. Het fundament staat, door veranderingen in de samenleving, al langere tijd onderdruk. Dat voelt en ziet iedereen.Een groot aantal leidende principes in het onderwijssysteem en denkwijzen uit het verleden werken niet meer in heden en werken niet voor de toekomst. […]

Lees Meer

Tijd voor een Transitieplatform onderwijs

Mocht je denken dat na de aandacht in de actualiteit over het salaris van leraren en de NPO middelen het lerarentekort wel kleiner zal worden,dan heb je het mis.Het is er nog, groter dan ooit. De nieuwe meetmethodiek geeft zicht op de hele ijsberg.Het inzicht in de totale tekorten gaat niet alleen de sector aan, […]

Lees Meer

Is audio de sleutel tot beter taalonderwijs?

We zijn continue opzoek naar wat er beter of anders kan in het onderwijs. We komen er steeds meer achter dat de routines, de inzichten die we al jaren gebruiken vaak niet meer passen. Dat is ook niet zo gek, want in 100 jaar heeft het onderwijssysteem zich ontwikkeld, heeft de wetenschap zich ontwikkeld en […]

Lees Meer

11 elementen om autonomie te stimuleren in je les.

Autonomie is niet alleen voor mij, maar ook voor veel leerlingen een belangrijke waarde. Het is een gegeven, waarvan ik lange tijd niet bewust was, dat die waarde invloed had op mijn gedrag en handelen. Het heeft mij dan ook wat tijd gekost om te begrijpen, waar mijn gedrag en handelen vandaan kwam als ik […]

Lees Meer

Autonomie en sturing gaan hand in hand

Er is iets merkwaardigs aan de hand met autonomie en sturing, merk ik. Ik kom mensen in het land tegen, die ervan overtuigd zijn dat er in vernieuwingsscholen, waar het autonoom functioneren een belangrijke pijler is, geen sturing wordt gegeven aan kinderen. Dat er geen kaders zijn en alleen maar coaching gegeven wordt. Er zullen […]

Lees Meer