Sociaal netwerk

Samen bereiken we doelen.

Drie  van de belangrijkste terugkerende thema’s in het onderwijs zijn verandering, verbetering en vernieuwing.  Dat vraagt om netwerken met sleutelpersonen waarin zaken veranderen. Een stevig netwerk, dat onder druk van de samenleving tot gedeelde beelden is komen, brandjes kan blussen, een visie heeft dat specialistische kennis heeft opgebouwd, kennis deelt en anderen inspireert en adviseert.

Ook in het traject met jou,  kan het voorkomen dat er kennis, expertise, ervaring nodig is om jouw doelen te bereiken, waarover ik niet of niet voldoende beschik. Daarom heb ik zorgvuldig een netwerk opgebouwd netwerk van professionals, onderzoekers en wetenschappers, die hun kennis en expertise delen. Ik verbind jouw vraagstuk aan mijn netwerk en in overleg met jou bepalen we of we er iemand of advies van een ander, bij halen. Ook kan ik je helpen je eigen netwerk op te bouwen.

Zo werk ik samen met :

  • Wendy Koopmans aan het VakMENSschap van startende onderwijsprofessionals. Wij hebben een gezamenlijk verlangen omgezet in een doel. Wij vinden dat het thema “Persoonlijk leiderschap” en prominentere plek moet hebben binnen het onderwijssysteem voor startende leerkrachten.Dit programma is op maat gemaakt voor ECHT- onderwijs . Meer informatie is te vinden op  www.vakmensschap.nl
  • De leden van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan het aanjagen van de hervorming van het leerstofjaarklassensysteem naar een ontwikkelingsgericht systeem waar kinderen niet meer worden vergeleken met een norm maar zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Persoonlijk, sociaal en cognitief.
  • De hartwerkers van stichting PCBO waar ik de kans kreeg mezelf mijn vakmanschap als leraar en meesterschap als leraar en mens verder tot ontwikkeling laten komen en waar ik iedere dag nog heel veel leer en van toegevoegde waarde kan zijn in het onderwijs.
  • Leden van de gemeente Rotterdam,  een netwerk waar onderwijsprofessionals en beleidsmakers , onderzoekers en wetenschappers uit Rotterdam met een actieve rol binnen het Rotterdams onderwijs samen innoveren en onderzoeken. Een plek waar uitdagingen, ideeën, vragen behandeld kunnen worden op gezamenlijk initiatief om zo het onderwijs te verbeteren, veranderen vernieuwen en te professionaliseren.
  • Nick Zuiddam aan het samen bouwen aan een betere onderwijswereld, door professionals te adviseren en ondersteunen  bij de start en monitoring van een nieuwe onderwijsleergemeenschap gericht op de ingrediënten van Agora onderwijs en Optimaliserend ontwikkelingsgericht onderwijskwaliteit.
  • Koen van Ghyseghem aan het samen bouwen aan een mooiere (onderwijs) wereld, door zorg te dragen voor een psychologische veilige omgeving, in openheid, in verbinding, in gelijkwaardigheid. 
  • Willy de Heer en Ton Mooij aan het optimaliseren van ontwikkelingsgericht onderwijs voor onderwijs aan álle leerlingen. Klik hier voor de handleiding.
%d bloggers liken dit: