Sociaal netwerk kapitaal

Samen doelen bereiken.

Via LinkedIn en in het onderwijs werkveld heb ik mijn eigen sociale netwerk kapitaal opgebouwd. Dat zijn mensen met gedeelde waarden en missies, maar met verschillende talenten en passies, die een gemeenschappelijke taal spreken en daardoor sneller en makkelijker met elkaar communiceren en zaken voor elkaar kunnen krijgen. We werken flexibel met elkaar samen aan projecten.  Sociaal kapitaal maakt de relaties binnen een netwerk sterker, meer waardevol en effectiever. Je weet als mens niet alles, je kunt niet overal goed in zijn: It’s takes a village to raise a Child.

Ook in het traject met jou kan het voorkomen dat er kennis, expertise, ervaring nodig is om jouw doelen te bereiken, waarover ik niet of niet voldoende beschik maar waar mijn zorgvuldig opgebouwde netwerk van professionals, onderzoekers en wetenschappers wel over beschikt. Ik verbind jouw vraagstuk aan mijn netwerk en in overleg met jou bepalen we of we er iemand of advies van een ander bij halen.

Als jij actief bent op social media, dan kom je mij ook in andere trajecten tegen, die ik samen met mensen uit mijn netwerk vorm geef, met één doel : Samen bouwen aan een betere onderwijswereld:

Zo werk ik samen met :

  • Wendy Koopmans aan het VakMENSschap van startende onderwijsprofessionals. Wij hebben een gezamenlijk verlangen omgezet in een doel. Wij vinden dat het thema “Persoonlijk leiderschap” en prominentere plek moet hebben binnen het onderwijssysteem voor startende leerkrachten.. Dit programma is op maat gemaakt voor ECHT- onderwijs . Meer informatie is te vinden op  www.vakmensschap.nl
  • De leden van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan het aanjagen van de hervorming van het leerstofjaarklassensysteem naar een ontwikkelingsgericht systeem waar kinderen niet meer worden vergeleken met een norm maar zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Persoonlijk, sociaal en cognitief.
  • De leden van Stichting School voor School aan een waardige onderwijsplek, voor leerlingen in landen waar schoolmeubels niet vanzelfsprekend zijn. Wij laten de meubels fabriceren in lokale bedrijven en door lokale timmerlieden van het land. Onlangs hebben we een project in Nigeria afgerond en zitten kinderen niet meer met de kont op de grond.
  • De hartwerkers van stichting PCBO waar ik de kans kreeg mezelf mijn vakmanschap als leraar en meesterschap als leraar en mens verder tot ontwikkeling laten komen en waar ik iedere dag nog heel veel leer en van toegevoegde waarde kan zijn in het onderwijs.
  • Leden van de gemeente Rotterdam,  een netwerk waar onderwijsprofessionals en beleidsmakers , onderzoekers en wetenschappers uit Rotterdam met een actieve rol binnen het Rotterdams onderwijs samen innoveren en onderzoeken. Een plek waar uitdagingen, ideeën, vragen behandeld kunnen worden op gezamenlijk initiatief om zo het onderwijs te verbeteren, veranderen vernieuwen en te professionaliseren.
  • Nick Zuiddam aan het samen bouwen aan een betere onderwijswereld, door professionals te adviseren en ondersteunen  bij de start en monitoring van een nieuwe onderwijsleergemeenschap gericht op de ingrediënten van Agora onderwijs en Optimaliserend ontwikkelingsgericht onderwijskwaliteit.
  • Koen van Ghyseghem aan het samen bouwen aan een mooiere (onderwijs) wereld, door zorg te dragen voor een psychologische veilige omgeving, in openheid, in verbinding, in gelijkwaardigheid. 
  • Willy de Heer en Ton Mooij aan het optimaliseren van ontwikkelingsgericht onderwijs voor onderwijs aan álle leerlingen. Klik hier voor de handleiding.
%d bloggers liken dit: