Vrienden

Samen doelen bereiken

Vrienden zijn voor mij mensen met wie je een speciale, vriendschappelijke, persoonlijke band hebt. Een band die gebaseerd kan zijn op gemeenschappelijk beeld op de mens, onderwijs, overeenkomsten én verschillen. Iemand die luistert en je andere perspectieven kan laten zien, maar begrijpt wat jouw droom is en je daarin wil ondersteunen om het te verwezenlijken.

Zo werk ik samen met :

Wendy Koopmans aan het VakMENSschap van onderwijsprofessionals. Wij hebben een gezamenlijk verlangen omgezet in een doel. Wij vinden dat het thema “Persoonlijk leiderschap” en prominentere plek moet hebben binnen het onderwijssysteem. www.vakmensschap.nl 

De leden van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan het omvormen van het leerstofjaarklassensysteem naar een ontwikkelingsgericht systeem waar kinderen niet meer worden vergeleken met een norm maar zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Persoonlijk, sociaal en cognitief.

De leden van Stichting School voor School aan het (letterlijk) bouwen aan gelijke onderwijskansen wereldwijd.

De hartwerkers van PCBO waar ik de kans kreeg mezelf en anderen verder tot ontwikkeling te laten komen en waar ik iedere dag nog heel veel leer en van toegevoegde waarde kan zijn in het onderwijs.

De changemakers in Broedplaats010 een netwerk waar onderwijsprofessionals uit Rotterdam met een actieve rol binnen het Rotterdams onderwijs samen kunnen innoveren en onderzoeken. Een plek waar uitdagingen, ideeen, vragen behandeld kunnen worden op gezamenlijk initiatief om zo het onderwijs te professionaliseren

%d bloggers liken dit: