Samen bouwen aan een betere, nieuwe onderwijswereld.

Groeien is springen in het onbekende, telkens weer.

Onderwijs geven is een verantwoordelijke taak, je bent voor een deel verantwoordelijk voor de leer- en ontwikkelingsprocessen van leerlingen, die van collega’s of van het ontwikkelproces van je organisatie. Je komt van alles tegen, wat jou kan belemmeren in het behalen van gewenste resultaten of dromen. Voor sporters en zangers is het heel vanzelfsprekend om een coach, een sparringpartner te hebben. Iemand, die ze helpt hun belemmerende gedachten of strategie te identificeren waardoor resultaten achterblijven en iemand die ze laat helpt met gedachten en strategieën, waarmee je wél vooruitgang kunt boeken. Ik vind, dat mensen die bijdragen aan de groei van kinderen dat ook verdienen. Bijdragen aan de leer- en ontwikkelprocessen van een ander is een talent en talent verdient een coach, een sparringpartner om te kunnen groeien, om boven jezelf uit te stijgen.

De juiste sparringpartner vinden is ontzettend belangrijk om het resultaat te boeken dat je voor ogen hebt. Iemand die het werkveld begrijpt, het zelf doorleeft heeft en het hele onderwijssysteem kent, inzicht heeft in de dynamieken die invloed uitoefenen op het handelen. Iemand met een groot netwerk van wetenschappers, vernieuwers, onderzoekers, begeleiders en experts en weet voor welke uitdagingen je af en toe komt te staan.

Ik ben je privé coach, die vanuit vertrouwen in jouw talenten het beste wil, verwacht en je uitdaagt alles uit jezelf te halen om het doel te realiseren dat jij voor ogen hebt. Jij bent mijn materiaal en mijn aanpak ontstaat in dialoog met jou. Niet alles wat ik zie of hoor is aan mij om op te lossen, ik geloof dat jij dat met een beetje hulp van mij dat zelf kunt. Ik help je ontwikkelingsgericht te denken, zodat jij groeit, je idee groeit om bij te kunnen dragen aan de vooruitgang van het onderwijs, zodat we succesvol bij kunnen dragen aan de groei en ontwikkeling van anderen.

Het 1:1 traject

Veel mensen in en buiten het onderwijs hebben geweldige ideeën om het middel, onderwijs, te verbeteren, veranderen of vernieuwen. Slechts weinigen gaan er ook echt mee aan de slag. En van die weinigen, blijven er maar enkele over die uiteindelijk hun idee waarmaken. En jij? Hoe zit het met jouw brainwaves? Doe jij er wat mee? Doe je wat je wilt doen of laat je je leiden door de ideeën van een ander? Weet je jij moet je werk geweldig vinden, jezelf goed kennen, willen blijven ontwikkelingen om bij te kunnen dragen aan de leer- en ontwikkelprocessen van hen die we lesgeven.

Als je op mijn website bent gekomen, ben je vast iemand die kinderen, jongeren wil helpen groeien in hun leer- en ontwikkelproces, maar ervaar je belemmeringen die dit tegenhouden. Kritische ouders, collega’s die niet willen veranderen, ideeën waar niet naar geluisterd wordt, geklaag om je heen etc. Tuurlijk, je zou best meer geld willen voor je dienst, omdat je in de frontlinie werkt. Zonder jou is er geen onderwijs, maar diep van binnen is geld verdienen niet je hoofddoel in je leven.

Jij bent op een missie.

Echt succesvolle mensen die werken in het onderwijs hebben een purpose en gebruiken onderwijs als middel. Ze onderzoeken wie ze zijn en creëren wat nodig is voor groei en ontwikkeling van zichzelf, hun vak én de ander. Ze zijn gedreven, gefocust en er is niets dat hen kan stoppen. Als het niet in het systeem lukt, dan maar buiten het systeem. Er zijn ook mensen die niet op een missie zijn. Ze geven les, werken in het onderwijs omdat ze daarmee de hypotheek kunnen betalen, het paste bij hun vakkenpakket op het voorgezet onderwijs, ze geen andere keuze wisten te maken of omdat familie in het onderwijs werkte. Voor veel van deze mensen is geven en faciliteren van onderwijs niet zo eenvoudig. Waarom niet? Omdat ze veel veranderingen, weerstand, sturing en uitdagingen tegenkomen. Ze krijgen het gevoel niet van betekenis te kunnen zijn voor de ander. Ze zien succesvolle collega’s vertrekken, kwaliteit van onderwijs afnemen, klagende ouders en vragen zich af ‘waar doe ik het allemaal nog voor? ‘ Ze halen nog een beetje voldoening aan het hulp bieden aan kinderen, maar dragen vaak niet meer bij aan de succesvolle groei in leer- en ontwikkelprocessen van kinderen.

Succesvolle mensen die werken in het onderwijs maken gebruik van coaches, sparringpartners die hen een spiegel voor houden, richting geven, denkvragen stellen, helpen belemmerende overtuigingen te doorbreken, zodat ze kunnen groeien, hun missie kunnen voortzetten en bij kunnen dragen aan een betere onderwijswereld.

Persoonlijk leiderschap, abstract denken, onderwijskundige kerninzichten, concreet handelen op elkaar afgestemd. Om nu eindelijk écht het goede onderwijs aan alle leerlingen te kunnen geven. Dat is het, in het kort. Het traject is alles behalve simpel. Ik werk op de diepste lagen in jouw systeem en die van je organisatie: jij wil jezelf of je organisatie laten groeien, dus ga je met mij ook eventueel ongemak aan. Zonder wrijving immers geen glans.

Je kunt met mij als sparringpartner werken. Ik blijf met je in contact gedurende het bereiken van je doel(en). Je hoeft alleen maar in te checken via telefoon, WhatsApp/Signal, Google Meet of email om je verbonden te voelen met iemand die objectief advies geeft terwijl jij je persoonlijke of organisatie groeiplan aan het uitvoeren bent.

Hoe werkt het?

Ik raad je aan met mij te werken gedurende een aantal sessies. Dit zal er voor zorgen dat je een vertrouwensrelatie opbouwt en tijd hebt om door eventuele beperkende overtuigingen of andere innerlijke blokkades die je tegenhouden, te werken. We beginnen met het identificeren van belemmeringen, die jou of je organisatie tegenhouden in de ontwikkeling en goede resultaten van het gegeven onderwijs. Deze stap is belangrijk. Voordat je doelen stelt, moet je eerst een analyse doen om beter begrip te krijgen van jezelf, de organisatie en inhoud, de gedragsgewoonten en hoe jij naar collega’s en de kinderen kijkt. Daarna focussen we op het ontwikkelen van patronen gebaseerd op (wetenschappelijke) kerninzichten, die je helpen om belemmeringen te doorbreken. Deze kerninzichten worden gewoonten waarmee je doelen kunt behalen. De rest van het werk met mij gaat over het gebruik van kerninzichten en de successen en uitdagingen die daar bij komen kijken.

Klanten die je voorgingen weten inmiddels wat een goede sparringpartner, met ervaring en kennis over het onderwijs, kan betekenen om op je best te presteren met onderwijs aan kinderen. Ik snap wat je meemaakt. Ik ken de dynamiek waar jij dagelijks mee te maken hebt. Door mij in te zetten krijg je je gevoel van energie weer terug, krijgt je inzicht het hele plaatje, heb je richting en perspectief op kwaliteit en kun je je eigen talenten beter benutten op weg naar je missie.

Ik ben er niet voor de pionier, die waarde hecht aan zijn ego, wil schitteren op podium, denkt alles al te weten en anderen het werk laat doen. Ik ben er niet voor de volger, die liever energie stopt in klagen en zich sociaal wenselijk aanpast maar niet overgaat tot actie.

Mijn visie: Je kunt pas groeien in je vak als je de regie neemt, jezelf leert kennen, problemen op tafel durft te leggen en open staat voor de de creatieve denkkracht van een ander, die jou bewust laat worden van je eigen talenten en passie, je eigen waarden, ongemak en ambities en jou oplossingsrichtingen geeft waarmee jij het werkveld, het idee dusdanig kunt te vormen, dat jij en anderen optimaal kunnen functioneren en presteren en zich eigenaar voelen. Dat vraagt om een rugzak vol (zelf) kennis, technieken, trends en vaardigheden om via een ontwikkelingsgerichte manier van werken, de talenten en passie van de ander de ruimte te geven en te benutten.

Klinkt het of mijn traject een match is met jou, voel jij het ook?

Na onze samenwerking weet jij hoe je je eigen talenten en passie beter kunt benutten, heb je niet voor de hand liggende oplossingsrichtingen waarmee jij op een ontwikkelingsgerichte manier kunt werken aan groei, ontwikkeling, voortuitgang en kun jij een werkveld vormen, waar jij en anderen optimaal kunnen functioneren en presteren. Na ons traject voel jij energie, heb je richting en perspectief, kun je vooruit doordat ik je inzicht in het hele plaatje geef en je geholpen heb je probleem te kantelen naar kansen. Ik ondersteun je daarin. Maar jij moet het zelf doen. That’s my talent.

Voordat je een intake boekt wil ik eigenlijk al dat je voor 80% een ‘Ja, ik wil een sparringpartner’ voelt en de beslissing hebt genomen dat je bereidt bent de consequenties aan te gaan om je doel te bereiken. Mijn tijd is kostbaar en die steek ik graag in mensen die daadwerkelijk een sparringpartner zoeken en vooruitgang willen boeken en in zichzelf willen investeren. Ik kan een maand maar ook een heel schooljaar naast je staan, je coachen, richting geven, spiegelen, informeren etc. Jij kiest.

  • Voordat je doelen kunt bereiken, moet je eerst beter begrip van jezelf ontwikkelen, je gewoonten, hoe je naar jezelf, naar jouw onderwijsorganisatie, naar de wereld kijkt.
  • Belemmerende overtuigingen gaan we doorbreken en je kiest drie nieuwe gewoonten, die je gaat oefenen.
  • We analyseren je verhaal tot nu toe. Gaan we op zoek naar ambities, aanwezige kennis en talenten, vinden oplossingsrichtingen, kijken we naar korte en lange termijn, je gaat beslissing nemen, noteert je doelen en gaat met drie doelen aan de slag.
  • De rest van het werk met mij, bestaat uit contact met mij via app/ telefoon/mail, zoom. Ik zorg ervoor dat jij je focus houdt op de doelen die je wilt bereiken.
  • Je krijgt toegang tot mijn netwerk ( van coaches, opstellers, vernieuwers, onderwijsexperts, adviseurs, wetenschappers) om je vooruitgang te ondersteunen. Niemand weet en kan alles alleen. Ik kan je koppelen aan voor jou relevante partners, informatie etc.
  • Je hebt toegang tot mijn probleemoplossend vermogen, mijn creatieve denkkracht.
  • * Ik ontvang je in mijn ruimte in Alblasserdam of ik reis tot 60 km van mijn kantoor naar jouw locatie.

Met privé coaching haal je het beste uit jezelf en als jij het beste uit jezelf weten te halen, dan kun je dat ook bij kinderen.

Interesse? Mail mij op info@jacquelineblaak.nl voor tijdsinvestering en prijzen. Ik bel je zo spoedig mogelijk om een intake in te plannen.

Wil je eerst meer over mij weten? Lees dan verder.

Meer informatie over Jacqueline Blaak

Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld, je omgeving en jezelf te blijven ontwikkelen.

In de rol van privé coach ga ik naast je staan, zonder over te nemen. Ik help jou de ambitie (s) voor een betere nieuwe onderwijswereld realiseren. Ik houd je scherp op je visie. Ik help je met je richting en je strategieën en biedt oplossingsrichtingen als je vast loopt. Ik verbind , indien nodig relevante stakeholders, projecten of middelen. Dit doe ik vanuit jarenlange kennis en ervaring in en buiten de klas en sociale innovatie. Dit pas ik in alle lagen van het systeem toe. Vanuit het geloof dat vernieuwing bijdraagt aan een betere, nieuwe onderwijswereld waar kinderen en jongeren hun idealen kunnen ontwikkelen en realiseren in een lerende (onderwijs) gemeenschap.

Meer dan twintig jaar onderwijservaring in alle lagen van het primair onderwijs, in leidende, ondersteunende en begeleidende, coördinerende en uitvoerende rollen (B Ed.)

Meer dan acht jaar ervaring als veranderkundig adviseur in het primair en voortgezet onderwijs. (MMI)Gecertificeerd trainer drijfverenscans Intodrives

Twee jaar ervaring bestuurslid Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Auteur : Aso-spel, spel voor sociale vaardigheden

.

Jacqueline Blaak

Laten we in een korte brainstormsessie verkennen of we een match zijn

Mijn persoonlijkheid en manier van coachen is niet voor iedereen weggelegd, ik ben geen adviseur/coach die iedereen kan helpen. Gelukkig maar, want we verschillen van elkaar, het gaat erom dat er een match is.

Ik werk alleen met professionals die meer uit zichzelf en hun organisatie willen halen. Die een dieptepunt bereikt hebben en willen veranderen. Professionals die hun roeping, intuïtie en intellect samen willen laten smelten om meesterschap te bereiken en niet bang zijn voor aangedragen ongemak. Professionals die duurzaam impact willen maken in, voor en mét het onderwijs. Vanuit een ontwikkelingsgerichte visie. Jij bent van nature iemand die zelf het initiatief neemt om te blijven leren vanuit je passie en talenten, je weet alleen nog niet ze goed wat jou in beweging brengt en hoe jij anderen daar in mee krijgt. Jij bent vastbesloten om meesterschap voor jezelf en in je organisatie te bereiken en schuwt het niet om daar externen bij te betrekken.

Ik ben voor jou, wat zangcoaches zijn voor zangers. En goede zangers brengen plezier, emotie en mensen in beweging.

In 30 minuten hoor ik voor welk vraagstuk je komt, welk doel je wilt bereiken en waarom je met mij het traject in wil. Samenwerken? Dan vertel ik je meer over mijn aanbod en prijs.

Mail naar info@jacquelineblaak.nl of stuur een bericht:

dan neem ik contact met je op en plannen we een Google Meet in.

Wil je meer over mij weten? Volg mij

Weten hoe anderen mijn hulp hebben ervaren?

ontdek de kracht van aanbevelingen

Aanbevelingen

Jacqueline luistert met open houding en wil, compassie en nieuwsgierigheid en komt met vlijmscherpe samenvatting en analyse. Na het uitkristalliseren zet ze je in je kracht. Door haar enorme kennis van de onderwijswerkvloer geeft ze adviezen die je direct kunt gebruiken, feilloos deelt ze waardevolle informatie. Daarnaast creëert ze ruimte om iets nieuws te laten ontstaan. Bij het ophangen na het gesprek denk ik; ja ik weet weer hoe we impact gaan maken!

( Els Mast, Pionier en vormgever bruisend onderwijs)

Ik heb Jacqueline leren kennen in het Rotterdamse onderwijs. En als mij iets inspireert, dan is het haar combinatie van visionair, innovator, motivator en creatievermogen. Met een positieve inslag. Een klankbord, die je helpt om snel zicht te krijgen op waar het nu echt om gaat, om potentieel naar boven te halen en dat ook concreet te maken. Met een groot hart voor kinderen en onderwijs. Een ervaren professional die anderen het beste gunt en kansen biedt, en dat vind ik bijzonder. Van coaching in persoonlijke ontwikkeling en inzet op bestuurlijk niveau tot en met aanjagen van vernieuwing en ontwikkeling in onderwijs en maatschappij.

 ( Franca Gribnau -projectleider onderwijs en communicatie)

Ik ben erg onder de indruk van de deskundigheid van Jacqueline. Ik heb haar 1x telefonisch gesproken om haar advies te vragen over een klant van mij. Ze had onwijs snel door waar het in de kern om draaide en heeft me hele concrete tips en adviezen gegeven waar ik enorm mee geholpen was en nog steeds ben. En wat heeft ze een passie voor het werk dat ze doet! Het komt recht uit haar hart, en dat voel je. Wil je vernieuwen binnen het onderwijs en zoek je je weg? Dan zou ik haar zeker eens bellen! 

( Elodie van de Vijver communicatie specialist)

Jacqueline zet je actief aan het denken en geeft richting mee om je dromen te verwezenlijken. Al in ons eerste gesprek was ik onder de indruk van haar scherpe analyse. Eén gesprek was al een groot cadeau. Op naar meer….

( Bouke van der Meulen leerkracht PO, specialist Hoogbegaafdheid)

Ècht super hoe Jacqueline in korte tijd en met relatief weinig informatie mij goed op weg heeft geholpen om mijn missie en visie vorm te geven. @dankbaar!

 ( Danielle Joynes -schoolleider PO)

Jacqueline heeft een onuitputtelijke bron van ideeën. Zij luistert super goed ,reageert meteen en zij komt met ideeën waar ik zelf nog niet op gekomen was. Dat brengt natuurlijk kansen met zich mee.

  (Soraya Kamps- docent Wiskunde)

Een gesprek met Jacqueline heeft mij weer handvatten opgeleverd om verdere stappen te kunnen en durven zetten. Een prettige persoonlijkheid, die kan helpen om je ideeën meer concreet te maken

 ( Zij- instromer leerkracht PO- ECHT ONDERWIJS )

Verhalen om te inspireren, opiniëren en te verbinden.


Succesvolle mensen in het onderwijs zijn op een missie.

Veel mensen in en buiten het onderwijs hebben geweldige ideeën om het middel te verbeteren, veranderen of vernieuwen, slechts weinigen gaan er ook echt mee aan de slag. En van die weinigen, blijven er maar enkele over die uiteindelijk hun idee waarmaken. En jij? Hoe zit het met jouw ingevingen, doe jij er wat mee? […]

Van tegenspraak wordt iedereen beter in een school.

Het is vrijdagochtend en ik zit aan tafel bij een schoolleider. Ze is een jaar geleden een nieuwe school gestart. Vanuit een vlijmscherpe missie en visie is ze succes- en passievol van start gegaan. Niets aan de hand zou je zeggen, maar vernieuwing gaat ook gepaard met onduidelijkheid en onzekerheid. Zo vraagt ze zich af […]

Leiderschap in crisis

Is het jou ook opgevallen? De afgelopen jaren zijn er heel wat platforms, stichtingen, verenigingen etc. opgericht, ontstaan vanuit een zorg over de ontwikkeling van het onderwijs, de mensen die er in werken en de leerlingen die het ontvangen. Je kent ze vast wel; Het Lerarencollectief, Leve het onderwijs, Schoolleiders van de Toekomst Nivoz, Operation […]

Jacqueline Blaak

Sociale onderwijsinnovatie, advies en coaching.

Jacqueline Blaak is een sociaal ondernemer, die in en buiten de onderwijsorganisaties op inhoud en proces, mensgericht bijdraagt aan de transformatie van het eeuwenoude onderwijssysteem naar een ontwikkelingsgericht systeem.

Neem contact op

Contact
0031642122635
info@jacquelineblaak.nl

KVK nummer: 75898365 BTW Identificatie : NL003022372B46